W marcu 2019 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował informacje o wprowadzeniu zmian do dwóch norm z grupy PN-EN 1176.

Aktualizacje norm na publiczne place zabaw, oznaczone jako AC:2019-03, opublikowane zostały w dniu 05-03-2019. Obecnie PKN nie umożliwia bezpłatnego pobrania aktualizacji do norm. Normy wraz z najnowszą aktualizacją można nabyć odpłatnie na stronie sklepu PKN www.sklep.pkn.pl

Zmienione normy

1PN-EN 1176-4+AC:2019-03
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
Wersja: angielska
Wprowadza: EN 1176-4:2017+AC:2019
Zastępuje: PN-EN 1176-4:2017-12
Cena: plik - 51,90 zł, CD - 62,30 zł, wersja papierowa - 69,20 zł, czytelnia 30 minut - 11,10 zł

2PN-EN 1176-6+AC:2019-03
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
Wersja: angielska
Wprowadza: EN 1176-6:2017+AC:2019
Zastępuje: PN-EN 1176-6:2017-12
Cena: plik - 60,40 zł, CD - 72,50 zł, wersja papierowa - 80,50 zł, czytelnia 30 minut - 12,30 zł