Wykaz norm dla urządzeń sportowo rekreacyjnych, w tym placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń street workout i innego wyposażenia sportowo - rekreacyjnego instalowanego w miejscach publicznych.

Stan na dzień: 2021-06-24
Z uwagi na stałą pracę komitetu technicznego nad rozwojem dokumentów normalizacyjnych, przedstawione normy mogą zostać zaktualizowane. Aktualny wykaz norm znaleźć można na oficjalnej stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W sklepie PKN można również zamówić normy w wersji elektronicznej lub papierowej.

Place zabaw

1PN-EN 1176-1:2017-12 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

2PN-EN 1176-2+AC:2020-01 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

3PN-EN 1176-3:2017-12 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

4PN-EN 1176-4+AC:2019-03 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

5PN-EN 1176-5:2020-03 - wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

6PN-EN 1176-6+AC:2019-03 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

7PN-EN 1176-7:2020-09 - wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

8PN-EN 1176-10:2009 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

9PN-EN 1176-11:2014-11 - wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej

10PN-EN 1177+AC:2019-04 - wersja angielska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia

Dmuchańce

1PN-EN 14960-1:2019-07 - wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

2PN-EN 14960-2:2020-01 - wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla nadmuchiwanych odbijających poduch przeznaczonych do instalacji na stałe

3PN-EN 14960-3:2021-02 - wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla nastawek

Siłownie plenerowe

PN-EN 16630:2015-06 - wersja polska
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Parkour

PN-EN 16899:2017-02 - wersja angielska
Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Skatepark

PN-EN 14974:2019-07 - wersja angielska
Skateparki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

Tory linowe

1PN-EN 15567-1:2020-07 - wersja angielska
Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa

2PN-EN 15567-2:2015-08 - wersja angielska
Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji