PKN wprowadziło nową normę o numerze PN-EN 16899:2017-02 "Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań"

Norma dostępna jest obecnie wyłącznie w języku angielskim.

W normie określono wymagania dla sprzętu do parkour stosowanego głównie przez użytkowników w wieku od 8 lat. W normie uznano, że sposób poruszania się w parkour jest indywidualnie ustalany przez użytkowników, którzy wykorzystują kontrolowany wysiłek fizyczny w ruchu od elementów, do nich i poprzez elementy sprzętu i struktury; zarówno zamontowane na stałe jak i przenośne. Celem wymagań jest ochrona użytkowników przed zagrożeniami, których mogą oni nie być w stanie przewidzieć podczas stosowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem lub w spodziewany i rozsądny sposób. W normie określono także wymagania dotyczące instalacji i konserwacji sprzętu do parkour, włączając obszar, wysokość, przepustowość, lokalizację i oddzielenie od innych obiektów, łącznie z placami zabaw dla dzieci i obszarami do uprawiania wielu dyscyplin sportowych (ogólnie dostępny wielofunkcyjny sprzęt sportowy).

Normę można nabyć w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - TUTAJ.

Ceny normy na dzień 2017-03-07 wynoszą:
PLIK - 110,80 zł
CD - 132,90 zł
WERSJA PAPIEROWA - 147,70 zł
CZYTELNIA - 30 minut - 19,00 zł