Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów, rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o serwis oraz konserwację placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów małej architektury.

SERWIS I KONSERWACJA

Serwis oraz okresowa konserwacja placów zabaw i urządzeń sportowo-rekreacyjnych są jednymi z najważniejszych czynności wymaganych do zapewnienia dobrego stanu technicznego urządzeń i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Urządzenia wymagają okresowej konserwacji, a nienadzorowane ulegają z czasem zużyciu, degradacji i awariom. Najważniejszym celem prac serwisowych jest eliminacja zagrożeń. Podczas kontroli technicznych placów i siłowni plenerowych niejednokrotnie spotykamy się z istotnymi nieprawidłowościami, stwarzającymi duże ryzyko urazów. Wystające, ostre krawędzie gwoździ i wkrętów, spróchniałe belki czy luźne połączenia to tylko niektóre z całej listy usterek powszechnie spotykanych na placach zabaw i urządzeniach sportowo-rekreacyjnych, które mogą być przyczyną poważnych urazów. Dzięki pracom serwisowym i konserwacyjnym eliminujemy zagrożenia i zapewniamy wymagany poziom bezpieczeństwa urządzeń.

W ramach usług serwisowych wykonujemy:

1Konserwację podstawową

2Naprawy pogwarancyjne

3Wymiany piasku

4Usługi porządkowe

5Czyszczenie i renowację

6Modernizacje

7Instalacje ogrodzenia

8Inne usługi specjalistyczne

Prawidłowo zrealizowane prace konserwacyjne podniosą walory estetyczne urządzeń oraz poprawią ich trwałość. Szczególnie istotna jest w tym zakresie impregnacja elementów drewnianych. Dzięki impregnacji drewna oraz wymianie zużytych podzespołów, nadjemy placom świeżości i poprawimy ich wygląd. Zapewniamy czystość na placu oraz odpowiedni stan higieniczno-sanitarny.

Dzięki naszym działaniom dzieci mogą bawić się na bezpiecznych, czystych i ładnych urządzeniach, a rodzice z ochotą  odwiedzają publiczne place zabaw.