• 20181231_152410.jpg
 • 20190207_161347.jpg
 • 20190209_132752.jpg
 • 20190210_113150.jpg
 • 20190216_151813.jpg
 • 20190216_153325.jpg
 • 20190216_153732.jpg
 • 20190217_131829.jpg
 • 20190217_132259.jpg
 • 20190908_090229.jpg
 • 20191015_103613.jpg
 • 20191026_094938.jpg
 • 20191220_142132.jpg
 • 20200125_100459.jpg
 • 20200125_114849.jpg
 • IMG-20191204-WA0002.jpg

Serwis oraz okresowa konserwacja placów zabaw i urządzeń sportowo- rekreacyjnych są jednymi z najważniejszych czynności wymaganych do zapewnienia dobrego stanu technicznego urządzeń i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Urządzenia wymagają okresowej konserwacji, a nienadzorowane ulegają z czasem zużyciu, degradacji i awariom.

Z uwagi na liczne usterki urządzeń, stwierdzane w trakcie prowadzonych inspekcji technicznych, firma KEMA, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich klientów, rozszerzyła zakres świadczonych usług o serwis oraz     konserwację urządzeń i terenów rekreacyjnych. Dzięki kompleksowej ofercie zapewniamy pełen zakres usług, gwarantujących spełnienie wszystkich wymagań bezpieczeństwa w zakresie instalacji, kontroli, konserwacji i eksploatacji urządzeń zabawowych i rekreacyjnych.

Dzięki wysokim kompetencjom i doświadczeniu świadczymy nasze usługi na najwyższym poziomie. Wszystkie nasze działania opieramy o aktualne wymagania norm i przepisów prawnych.  Współpracujemy z urzędami miast i gmin, szkołami i przedszkolami, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz innymi zarządcami publicznych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kontroli technicznych, serwisu oraz szkoleń dla administratorów.,

Najważniejszym celem prac serwisowych jest eliminacja zagrożeń. Podczas kontroli technicznych placów i siłowni plenerowych niejednokrotnie spotykamy się z istotnymi nieprawidłowościami, stwarzającymi duże ryzyko urazów. Wystające, ostre krawędzie gwoździ i wkrętów, spróchniałe belki czy luźne połączenia to tylko niektóre z całej listy usterek powszechnie spotykanych na placach zabaw i urządzeniach sportowo-rekreacyjnych, które mogą być przyczyną poważnych urazów. Dzięki pracom serwisowym i konserwacyjnym eliminujemy zagrożenia i zapewniamy wymagany poziom bezpieczeństwa urządzeń.

Dzięki bogatej ofercie serwisowej jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać zakres realizowanych prac do potrzeb i możliwości  klienta. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i w razie potrzeby doradzimy, które czynności są priorytetowe i wymagają pilnego działania, a które można odłożyć w czasie, nie narażając przy tym użytkowników na dodatkowe ryzyko.

Prawidłowo zrealizowane prace konserwacyjne podniosą walory estetyczne Państwa urządzeń oraz poprawią ich trwałość. Szczególnie istotna jest w tym zakresie impregnacja elementów drewnianych. Dzięki malowaniu drewna farbami akrylowymi wysokiej jakości oraz wymianie zużytych podzespołów, nadamy Państwa placom nowej świeżości i poprawimy ich wygląd. Zapewnimy czystość na placu oraz odpowiedni stan higieniczno-sanitarny.

Dzięki naszym działaniom dzieci bawią się na bezpiecznych, czystych i ładnych urządzeniach, a rodzice z ochotą  odwiedzają publiczne place zabaw.

-- REFERENCJE --

"Prace zlecone umową zostały wykonane z najwyższą starannością, na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu i w uzgodnionym terminie. Ponadto chętnie sugerowano najlepsze rozwiązania, dawano porady co do zadań, których w związku z ograniczonymi środkami finansowymi nie można było zrealizować w ramach podpisanej umowy."

Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 17

Usługa: Kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych wraz z podstawową konserwacją urządzeń. "WW. Firma wykonała prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z powierzonych zadań wywiązała się terminowo i bez zastrzeżeń.

Grębocice
Urząd Gminy

"Firmę postrzegamy jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi terminowo, fachowo i rzetelnie oraz traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta."

Jutrosin
Urząd Gminy