Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Szkolenia dla producentów pozwolą zdobyć wiedzę, która umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego i doskonalenie produktu. Specjalistyczne szkolenia szczegółowo zapoznają Państwa z wymaganiami norm branżowych oraz ułatwią stosowanie wytycznych w praktyce. Dzięki szkoleniom dla administratorów, mogą oni we własnym zakresie wykonywać określone rodzaje kontroli, a wiedza dotycząca wymagań normatywnych i prawnych pozwoli na prawidłowe zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń.  Szkolenia prowadzą eksperci KEMA, którzy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze.

Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla placówek budżetowych, oświatowych, producentów i dystrybutorów. Szkolenia odbywają się na terenie całego kraju. Szkolenia prowadzone są w formie wykładu oraz prezentacji multimedialnej. Na wybranych szkoleniach prowadzone są ćwiczenia praktyczne oraz szkolenie w terenie. Nasze programy szkoleniowe są stale doskonalone w oparciu o aktualne zmiany norm,  zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. Szkolenia uwzględniają również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez słuchaczy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Na życzenie Klienta zaświadczenie może zostać wydane w języku obcym. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują także materiały szkoleniowe, zawierające wydrukowaną prezentację wykorzystaną podczas wykładu oraz inne materiały pomocnicze.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu ?

Aby uczestniczyć w jednym ze szkoleń, należy złożyć zapytanie poprzez formularz kontaktowy. W przypadku uzyskania odpowiedniej liczby zgłoszeń, szkolenie jest organizowane, a każda zainteresowana osoba otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca przeprowadzenia szkolenia.

KORZYŚCI:

 • pozyskanie nowej wiedzy z zakresu obszaru zainteresowań
 • pozyskanie wiedzy na temat praktycznych zastosowań określonych przepisów i norm
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia określonych kontroli technicznych
 • zdobycie wiedzy do prawidłowej produkcji, montażu i nadzoru nad jakością urządzeń
 • możliwość konsultacji z prelegentem po zakończeniu szkolenia
 • możliwość nawiązania nowych kontaktów z innymi instytucjami z branży

NASZE SZKOLENIA:

Dla administratorów i zarządców, osób i podmiotów odpowiedzialnych za stan techniczny urządzeń

 • Zarządzanie placem zabaw lub salą zabaw. Kontrola techniczna, eksploatacja oraz konserwacja zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7 (SZP-PZ)

Zakres: Przepisy prawne i normatywne, jednostki nadzorujące i wyniki kontroli, bezpieczeństwo placu zabaw - wymagania, system zarządzania placem zabaw w oparciu o książkę placu zabaw KEMA, oględziny okresowe (tygodniowe) i kontrola funkcjonalna (kwartalna) - szczegółowe wytyczne i metody prowadzenia kontroli, bezpieczeństwo urządzeń - wybrane zagadnienia konstrukcyjne, część praktyczna.
Czas trwania szkolenia: 4 h

 • Kompleksowe wdrożenie systemu zarządzania placów zabaw lub sal zabaw,  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7 (WSZ-PZ)

  • Przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów zabaw
  • Przeprowadzenie szkolenia z zarządzania placem lub salą zabaw
  • Założenie książek placów zabaw

Zakres: Przeprowadzenie kontroli technicznej corocznej głównej (zakres kontroli podany jest tutaj). Przeprowadzenie szkolenia SZP-PZ. Dla kontrolowanych placów założenie książek placów.
Czas trwania szkolenia: 4 h

Dla inwestorów i osób odpowiedzialnych za zakup urządzeń

 • Prawidłowe kryteria drogą do udanych inwestycji czyli jak sformułować wymagania przy zakupie placów zabaw (SPK-PZ)

Zakres: Dobór i rozplanowanie urządzeń - projekt. Dobór nawierzchni. Zalecane wymagania w zakresie konstrukcji urządzeń, dokumentacji i realizacji zamówienia. Jak uniknąć urządzeń złej jakości. Przykładowe zapisy w zapytaniach ofertowych i SIWZ.
Czas trwania szkolenia: 3,5 h

Dla producentów, montażystów i dystrybutorów urządzeń na place zabaw i sale zabaw

 • Urządzenia na place i sale zabaw - wymagania bezpieczeństwa zgodnie z grupą norm PN-EN 1176 (SWB-PZ)

Zakres: Wytyczne norm z grupy 1176 (wszystkie części normy), normy w praktyce, najczęściej spotykane nieprawidłowości.
Czas trwania szkolenia: 8 h