Polski Komitet Normalizacyjny wydał w pierwszym kwartale 2020 roku 2 aktualizacje do norm z grupy 1176

W styczniu 2020 roku PKN wydał aktualizację do normy PN-EN 1176-2 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. Aktualne oznaczenie normy to PN-EN 1176-2+AC:2020-01.

W marcu 2020 roku zmieniona została norma PN-EN 1176-5 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel. Aktualne oznaczenie normy to PN-EN 1176-5:2020-03.

Normy dostępne są obecnie jedynie w języku angielskim.

Aktualny wykaz norm na place zabaw znaleźć można tutaj .

Normy zakupić można w SKLEPIE PKN.